Yoga Ninove

 

Info en inlichtingen

 

Wat is yoga en wat kunt u ermee bereiken?


Het doel van de yoga-oefeningen is het lichaam te versterken en het zijn natuurlijke schoonheid te geven. Hatha-yoga, de hoogste vorm van lichamelijke oefeningen, ontspant, verjongt, versterkt, geeft energie en maakt mooier.

De 'kunst' van de yoga zelf is 5000 jaar oud en omvat meditatie, ademhalingstechnieken, reinheidsvoorschriften en lichaamsoefeningen. Yoga-oefeningen vertonen vaak overeenkomsten met de rek- en strek -bewegingen van in het oerwoud levende dieren. Het geheim van die bewegingen ligt in het langzaam strekken van de spieren. De yoga-oefeningen zijn van dien aard dat ze niet tegen de natuurlijke bewegingen van het lichaam indruisen en daar dan ook geen belasting voor vormen. De verschillende houdingen worden langzaam en voorzichtig aangenomen, vastgehouden zolang dat zonder bezwaren mogelijk is, om ze daarna langzaam los te laten en tot ontspanning te komen. Opgehoopte spanningen en stress kunnen met behulp van die zachte strekbewegingen worden bestreden. Ze maken u meer bewust van uw lichaam en zorgen er voor dat u zich thuisvoelt in 'uw huid'. Bovendien helpt yoga u door haar zachtaardige en rustige karakter het juiste evenwicht te vinden.

Yoga kan door iedereen en op iedere leeftijd worden beoefend; de positieve effecten manifesteren zich onmiddellijk. Yoga is zonder risico's en met succes te volgen, ongeacht leeftijd, beweeglijkheid of gezondheidstoestand. Yoga is een zeer individuele en profijtelijke activiteit. U hebt uw vorderingen geheel in eigen hand. Het is erg belangrijk uw eigen capaciteiten en grenzen te kennen, want dan kunt u de oefeningen naar uw eigen normen uitvoeren. U gaat zover u kunt. Daarom doet u steeds uw best - meer kan niemand van u verlangen.

Yoga zorgt voor gratie, evenwichtigheid, een goede houding en een goedgevormd soepel lichaam. Te dikke bovenbenen, buik of heupen worden versterkt, gestrekt, en weer in hun oorspronkelijke slanke toestand teruggebracht.

Yoga vernieuwt ook de kracht en de energie van het lichaam. In tegenstelling tot de wijdverbreide opvatting over het verouderen moet gezegd worden dat het lichaam een renoveerbare bron is. Het lichaam is het eerste 'huis' dat wij leren kennen en tevens ook het enige waarin we ooit echt thuis zijn. Daarom moeten wij er aandacht aan besteden en het gezond houden.

 

Cursussen en inschrijvingen

Deze yogacursus biedt u:


Cursussen schooljaar 2018-2019

De lessen starten op maandag 10 september 2018 en woensdag 12 september 2018.

In de zomervakantie is er geen les.


Iedereen is welkom - alle leeftijden, mannen, vrouwen, jeugd, mensen op leeftijd, ook mensen die nog nooit aan yoga gedaan hebben. U hoeft ook helemaal niet soepel te zijn.

U mag de eerste les gratis komen uitproberen. Men kan op elk tijdstip de cursussen aanvatten. De inschrijving gebeurt ter plaatse 15 minuten voor aanvang.


Wat hebt u nodig tijdens de lessen?
 • losse, gemakkelijke kledij
 • een matje om op te liggen:

 • Er zijn altijd enkele reserve yoga-matjes indien u er zelf geen heeft.

   

  Hoe u de yoga oefeningen moet uitvoeren

  Indien u thuis zelf enkele oefeningen doet, leest u dit best even door. Het is ook zeer handig voor in de lessen zelf.

  Strikt genomen zijn er voor yoga geen vaste regels, behalve dan wat het gezonde verstand u zegt. Als u de onderstaande 14 punten doorneemt zal u zien dat daarin één ding steeds naar voren komt: ontspanning. Deze treedt niet alleen na, maar ook tijdens de oefeningen in. Alles wat u bij yoga doet is gericht op het plezier in een activiteit die evenzeer zacht als effectief is.

  1. Maak nooit vergelijkingen met anderen! Bij yoga gaat het om uw persoonlijk resultaat. Overschreid nooit de grenzen van uw kunnen. Als u de yoga-oefeningen regelmatig uitvoert, dan gaat het elke dag een beetje beter dan de dag daarvoor. In de yoga is uw succes zichtbaar. Na korte tijd beheerst u houdingen waarvan u niet had durven dromen.
  2. Geef uzelf de tijd. Neem de yoga-houdingen langzaam aan. Trek 10-15 seconden uit om een houding aan te nemen. Dat is beter voor uw lichaam, versterkt het effect van de oefeningen en vermindert de kans op blessures.
  3. Blijf de houding vasthouden tot deze ongemakkelijk wordt. Om in vorm te komen moet de belasting van de spieren worden opgevoerd. Als beginneling moet u een houding vijf seconden lang aanhouden en die tijd moet u elke week met vijf seconden verlengen. Een houding vasthouden heeft hetzelfde effect als een oefening steeds weer herhalen. En op deze wijze kunt u een oefening drie keer in plaats van 20 keer doen.
  4. Haal zo normaal mogelijk adem als u een houding vasthoudt. Sommige mensen denken dat ze de adem in moeten houden, terwijl ze vertwijfeld en verkrampt een houding aannemen. Dat is volkomen verkeerd. Yoga ontspant zelfs tijdens de oefeningen. Ga slechts zo ver in een houding zolang u deze zonder inspanning en zonder pijn kunt aannemen, ontspan dan en haal daarbij zo normaal mogelijk adem. In het algemeen moet u bij het aannemen van een houding uitademen en inademen als u de houding verlaat. Een uit-zondering hierop vormt de 'sprinkhanenhouding'.
  5. Forceer nooit. Maak geen rukkende bewegingen om verder of dieper te komen. Ga slechts zo ver u kunt en houd dan de positie vast. Pijn is een alarmsignaal van het lichaam. Negeer zo'n signaal niet, maar laat de houding onmiddellijk varen, anders hebt u kans op blessures. Als u zich - zoals bij gymoefeningen - te snel beweegt, als de zwaai te groot is om zeer snel te kunnen stoppen, loopt u het gevaar het alarmsignaal niet te horen. Pijn en spierstijfheid zijn de gevolgen.
  6. Concentreer u volledig op de oefeningen waarmee u bezig bent. Concentratie is vooral bij de evenwichtsoefeningen noodzakelijk. Snelle bewegingen met het hoofd, praten of verlegen lachen als u het evenwicht verliest, hebben een negatieve invloed op het resultaat. Houd de oefening waarmee u bezig bent goed voor ogen, dat versterkt de concentratie en die helpt u weer de oefenig nog beter uit te voeren. Bovendien verhoogt het nog het plezier dat u aan de oefenig beleeft.
  7. Verlaat een houding net zo langzaam als u hem hebt aangenomen. Als u zich ineens achterover laat vallen verliest de oefenig minstens een derde van haar waarde. Bovendien loopt u het risico dat u zich blesseert.
  8. Tussen de oefeningen in moet u uitrusten. Yoga-oefeningen zijn zachtaardig van aard. Uitputting en spierpijnen worden vermeden. Rust uit zodat de spieren die u gestrekt hebt zich weer kunnen samentrekken. En geef het lichaam de tijd om aan de oefeningen te wennen.
  9. Houd het lichaam altijd ontspannen, ook in de eindhouding. Dat geldt natuurlijk niet voor die delen van het lichaam die nodig zijn om de houding 'vast te houden'. De inspanning mag nooit tot een vertrokken gezicht leiden.
  10. Het beste tijdstip voor yoga-oefeningen is of direct na het opstaan of voor het naar bed gaan. Kies dat moment dat het beste bij uw levensgewoonten past. 's Ochtends is het lichaam weliswaar nog wat stijf, maar de oefeningen geven u energie voor de gehele dag. 's Avonds gaan de oefeningen wat gemakkelijker. Verfrissend en ontspannend zorgen ze voor een goede nachtrust. Leer de oefeningen te gebruiken als activerings- en ontspanningsmiddel voor de gehele dag.
  11. Doe de oefeningen regelmatig, ook al hebt u soms maar tijd voor enkele oefeningel. Kies dan degene waarvan u weet dat ze u goed doen. Doe uw yoga met dezelfde regelmaat waarmee u eet enslaapt. U zult bemerken dat de herwonnen kracht en soepelheid van uw lichaam u nieuwe vitaliteit voor het dagelijks leven geven.
  12. Een goede houding wijst gewoonlijk op een goede gezondheid. Tracht rechtop te lopen. Sta rechtop, zoals een soldaat in het gelid. Knijp de bilspieren samen en stel u voor dat iemand u voorzichtig aan uw haardos omhoog trekt.
  13. Yoga op een lege maag maakt het oefenen gemakkelijker. Wacht na het eten minstens anderhalf uur. U zult zich dan prettiger en minder opgeblazen voelen.
  14. En tot slot - beleef er veel plezier aan, want yoga is goed voor uw lichaam. U zult er veel genoegen aan beleven dat uw lichaam met iedere oefening beter in vorm komt.